Malinowa Kraina

Troszczymy się o kreatywny rozwój Twojego dziecka

k

Najlepszą nauką jest zabawa!

Głównym celem naszego żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych warunkach. Nasz program jest ukierunkowany na wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci. Organizowane przez nas zajęcia wzmacniają motorykę (małą i dużą), stymulują komunikację językową, koordynację oraz percepcję wzrokową i słuchową.

Dzieci biorą udział np. w zajęciach artystycznych, muzycznych, językowych i logopedycznych, dogoterapii,  zabawach z językiem angielskim, badawczych, przyrodnicznych, ruchowych i wyciszających (joga dla żłobka).

 W naszym żłobku prowadzone są zabawy z polskim językiem migowym!

Pokrótce o nas

Programy wychowania i kształcenia dzieci w Malinowej Krainie, nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka, na rozwijanie naturalnych predyspozycji i talentów oraz przygotowują dzieci do nauki w przedszkolu.

O nas

PLAN DNIA:

7:00 – 8:00 PRZYJŚCIE DZIECI, SWOBODNE ZABAWY

8:30 – 8:45 ŚNIADANIE

9:00 – 11:00 GRY I ZABAWY EDUKACYJNE, SPACERY NA DWORZE

11:00 – 11:30 OBIAD (ZUPKA)

11:30 – 14:00 LEŻAKOWANIE (PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA W PRZEDSZKOLU)

14:00 – 14:45 OBIAD (DRUGIE DANIE)

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA:

Artystyczne; plastyczne, muzyczne, taneczne

Zabawy ruchowe; gimnastyka, joga, tory przeszkód

Zajęcia językowe i logopedyczne; rymowanki, piosenki

Zajęcia stymulujące rozwój mowy

Zabawy z językiem angielskim

Dzieci migają – połączenie mowy i gestów

Ćwiczenia mindfulness; koncentracja i uważność 

I wiele, wiele innych

14:45 – 16:00 SWOBODNA ZABAWA, SPACERY 

16:00 – 16:45 PODWIECZOREK

🙂

.

16:45 – 17:00 ODBIÓR DZIECI ZE ŻŁOBKA

Standardy opieki

Bycie jednym ze 100 najlepszych żłobków w Polsce daje nam ogromną satysfakcję! Cała malinowa załoga jest dumna z tego wyróżenienia. Motywuje nas to do dalszej pracy. Kochamy to co robimy i cieszymy się, że nasi Rodzice to doceniają! Dziękujemy <3 

Główne Założenia

Ogólne założenia w naszym żłobku.

Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.

Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się oceny swoich umiejętności,

Ćwiczenie koncentracji: odpowiednio przygotowany materiał wymaga od dzieci precyzji w działaniu. Lekcja ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności.

Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Opiekunka z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest przewodnikiem.

Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i opiekę. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Copyright 2023 © Malinowa Kraina | Tel.: 53 55 73 013 |